सेल्समनचे आयुष्य (विक्रेत्यांचा दिपस्तंभच !) - पुस्तक परिक्षण