top of page

कार्यशाळा

आपली क्षमता आणि कौशल्ये विकसित करणाऱ्या ५६ ऑनलाईन कार्यशाळा. 

katha
यशस्वी कथालेखक बना...

15 ते 18 एप्रिल | संध्या. ८ ते ९

nivedan
निवेदन, सूत्रसंचालन व मुलाखतकार कार्यशाळा

5 ते 7 मे | रात्री 9.30 ते 11

omkarsadhana
ॐकार साधना आणि व्याधी नियंत्रण

16 ते 19 एप्रिल | संध्या. 8 ते 9

anuvad
अनुवाद कसा करावा?

22 ते 25 एप्रिल | संध्या. ८ ते ९

careerplanning
दहावी बारावी नंतर पुढे काय?

21 एप्रिल 2024 | सकाळी 10 ते 12

अभिप्राय

bottom of page