खरी वारी

(कवि: अरुण जोशी)


पांडुरंग हरी  ! उभा विटेवरी

कर  कटावरी ! ठेवोनिया 


कणखर यष्टि ! अविरत दृष्टी

म्हणे ऐका वाणी ! मनोमनी 


नित्य कर्म करा ! प्रसंगाशी लढा

चित्ती समाधान !  मानुनीया 


संसार सागर ! करायाचा पार

मुखावरी हास्य ! राखोनिया


आई बाप सेवा ! करा मनोभावे

भक्त पुंडलिक ! होऊनिया 


हवा, पाणी, माती ! विठूची वसती

स्वच्छ ठेवा सारे ! वंदुनिया


मनी ठेवा भाव ! मुखी ठेवा नाम

हीच खरी वारी ! पंढरीची


अरुण दिगंबर जोशी (सोलापूर)

मो: 8275302930 

ईमेल: imsarunjoshi@gmail.com

126 views0 comments

Recent Posts

See All
टीप: विश्व मराठी परिषदेच्या ब्लॉगवरील पोस्ट केलेल्या सर्व लेखक / कवींच्या साहित्यामधील विचार हे लेखकांचे स्वत:चे आहेत. त्यासंदर्भात विश्व मराठी परिषद सहमत असेलच असे नाही.