एक निर्धार ठाम कर...

(कवयित्री: कंद करुणा सुखदेव)अडू नको चालत राहा  

ध्येयाकडे रोखून पहा

संकटांच्या पर्वतांना

वळसा घालून पुढे जा


खचू नको धीर धर

विसावा घे क्षणभर

ठेव विश्वास  स्वतःवर

प्रयत्नांचा जागर कर

अन् एक निर्धार ठाम कर


थोडा अपमान पचव जरा

प्याला दुःखाचा रिचव जरा

वाटाड्या घेऊन स्वतःलाच

मार्ग नवा सुचव जरा


हातामध्ये हात घे

हसू ठेव ओठांवर

अश्रू दडव डोळ्यातच

नि प्रेम कर स्वतःवर

अन् एक निर्धार ठाम कर


अनुभवांना सोबत घे

अज्ञानाला फेकून दे

उसळलेल्या दऱ्यांमध्ये

स्वतःला झोकून दे


वादळाचा शोध घे

समुद्रांच्या लाटांवर

तुफानाला भेदून तू

नजर ठेव किनार्‍यावर

अन् एक निर्धार ठाम कर


माणुसकीची मशाल हो

वातीसारखी जळत रहा

घेऊन सूर्य सत्याचा

जगाला तू उजळत राहा


अंधार आहे घडीभर

पहाट होईलच लवकर

प्रकाश पसरेल गगनभर

तोवर थोडी तग धर

अन् एक निर्धार ठाम कर

जिंकण्याचा  एक निर्धार ठाम कर

एक निर्धार ठाम कर.


कंद करुणा सुखदेव

मो: 9579672140

ईमेल: kandkaruna@gmail.com

290 views
टीप: विश्व मराठी परिषदेच्या ब्लॉगवरील पोस्ट केलेल्या सर्व लेखक / कवींच्या साहित्यामधील विचार हे लेखकांचे स्वत:चे आहेत. त्यासंदर्भात विश्व मराठी परिषद सहमत असेलच असे नाही.

विश्व मराठी परिषद

संस्था:
६२२, जानकी रघुनाथ, पुलाची वाडी,
झेड ब्रिज जवळ, डेक्कन जिमखाना,
पुणे, महाराष्ट्र - ४११००४
मो: ७०३०४११५०६
सोशल:
  • Facebook Clean
  • YouTube - White Circle
WhatsApp.png
# marathi
# marathibhasha
# marathikavita
वेळ: सकाळी ११ ते सायं. ७ 

© Vishwa Marathi Parishad