top of page

भारूडपहिली स्री..... .........................................

मी साधी-सुधी भोळीबाई,मला नको ग फार काही

मला लग्नाची झाली घाई,मला नवरा हवा ग बाई.।।धृ।


दुसरी स्री..................................................

अगं,पण तुला नवरा हवा कसाॽ

पहिली स्त्री.................................................

शंभर किलो वजन माझे,पंचवीस किलो त्याचे असावे

मी भांडेल,तो गप बसेल,असला नवरा हवा ग बाई

मी साधी-सुधी भोळी बाई मला नको ग फार काही

मला लग्नाची झाली घाई,मला नवरा हवा ग बाई.

दुसरी स्त्री.......................................................

खरच ग बाई तू खूप भोळी आहे............................

अगं पण तुला, नवरा गुणानी कसा हवाॽ


पहिली स्त्री...................................................

तो स्वंपाक करेल,भांडी घासेल, धुणं धूईल,घर झाडेल

सारं घरकाम नवरा करेल,असला नवरा हवा ग बाई

मी साधी-सुधी भोळी बाई ,मला नको ग फार काही

मला लग्नाची झाली घाई,मला नको ग फार काही


दुसरी स्त्री.................................................

खरच ग बाई..... तू साधी-सुधी भोळी आहे.

नवरा पाहायला ,तू तुझे गुण सांग की


पहिली स्त्री.................................................

मी सोडेल..................................................


दुसरीस्री.

लाज सोडेलॽ काय ग तू निर्लज्ज बाई.......


पहिली स्त्री......

मी घेईल...............................................


दुसरी स्त्री............‌‌..‌‌......................................

दारु घेईलॽ बाई,बाई, बाई, बाई, बाई,........


पहिली स्त्री.....................................................

मी सोडेल म्हणजे,काम,क्रोध,मोह,लोभ,मत्सर सोडेल

मी घेईल म्हणजे,प्रेम,दया,क्षमा,शांतीचे विचार घेईल.


दुसरी स्त्री..............‌.......................................


अगं,पण तुला नवरा नक्की हवा कसाॽ


पहिली स्त्री.................................................


स्री-पुरूष भेद न माननारा,स्रीभ्रुणहत्या न करणारा

हुंडा न घेणारा,दारू न पिणारा,सदगुणी असावा..

मी साधी-सुधी भोळी बाई मला नको ग फार काही

मला लग्नाची झाली घाई,मला नवरा हवा ग बाई


दुसरी स्त्री........‌............................................


वा,वा,वा....फारच ग छान बाई..........................


पहिली स्त्री..................................................

मी  देवाशी समरस झाले,एक चित्ती त्याची झाले

सुखा-सुखी अनुभवले,एक ध्यानी त्याची फळे


दोघी........................................................


बोला पुंडलीक वरदे हरी विठ्ठल

श्री ज्ञानदेव, तुकाराम

पंढरीनाथ महाराज की जय...........................


कवी: अनिल देशपांडे (संगमनेर)

मो: 8983771257

192 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


टीप: विश्व मराठी परिषदेच्या ब्लॉगवरील पोस्ट केलेल्या सर्व लेखक / कवींच्या साहित्यामधील विचार हे लेखकांचे स्वत:चे आहेत. त्यासंदर्भात विश्व मराठी परिषद सहमत असेलच असे नाही.
bottom of page