आयुष्य हे असंच असतंआयुष्यहेअसंच असतं

            कधी पक्षाप्रमाणे झेप घेतं 

            कधी खाली सरसावतं


            कधी रडतं 

            कधी झुरतं 


आयुष्य हे असंच असतं


         कधी भलामोठा त्याग करण्यासाठी सरसावतं 

         कधी कुणी आपल्या साठी त्याग करावा म्हणून वाट पहातं 


         कधी फुलपाखरा मागे धावतं 

         कधी फुलपाखरू बनून फुलांशी खेळतं 


आयुष्य हे असंच असतं

          कधी आकाशातील सप्तरंगांसाठी धडपडतं 

          कधी सप्तरंगांची ऊधळण करीत फीरतं 

          कधी नदी च्या काठावर बसून पाण्याशी खेळतं 

          कधी पाणी बनून वाट मिळेल तिकडे पळत सुटतं

आयुष्य जरी असं असलं

तरी ते जपायचं असतं

  संस्कारांच्या लगामाने ते सावरायचं असतं

आयुष्याला या मनसोक्त जगायचं असतंकवयित्री: सौ. शितल शिंदे (पुणे)

मो: 9890361135

ईमेल: sheetalshinde250@gmail.com


कविता आवडल्यास कमेंट करा आणि शेअर करा.

 

विश्व मराठी परिषदेच्या व्हॉट्सअ‍ॅप लिस्टला सामील होण्यासाठी आमचा 7066251262 हा क्रमांक सेव्ह करुन त्यावर Join VMParishad असा मेसेज पाठवा.

363 views0 comments

Recent Posts

See All