top of page

प्रत्येक स्त्रीच्या चेहऱ्याआडप्रत्येक स्त्रीच्या चेहऱ्याआड बाईपण असते लपलेले पदरात बांधलेले असतात कित्येक सल  खुपलेले


कित्येक नजरा हसताना सांगतात गुढ कहाणी पंख छाटल्या पक्ष्याची गातात हळवी गाणी


पैंजणे रुणझुणतात हळुवार दंगा करत नाही  दिवसभर नाचणाऱ्या पायांना कुणी थांब म्हणत नाही


क्वचितच होतात मोकळे घट्ट  बांधलेले केस आकांक्षांनाही अशीच अडवते बाईपणाची रुढ वेस


हातातली काकणं किणकिणतात कुरकुरत नाहीत कधीही अविरत राबतात कष्टतात हात मायेचा शीणत नाही


प्रत्येक उंबऱ्याआड आहेत घुसमटलेले बंदिस्त श्र्वास दाबलेली गोठलेली चौकटीत निस्तेज दुबळी आस


आदिशक्तीच्या या लेकींना यावी थोडी शहाणीव रसरसुन जगण्याची व्हावी थोडी जाणीव


कवयित्री : सौ. शारदा रामदास गोरे (श्रीगोंदा, अहमदनगर) मो: ८८०५२६७७३३

ईमेल: shardagore81@gmail.com

201 views1 comment

Recent Posts

See All

जात म्हणजे जन्मत:च तुम्हाला जे जे मिळतं ते तुमचं 'जात' असतं. जात हा शब्द संस्कृत .. जन .. जा या धातूपासून आलेला आहे. जनन, जन्म, पूर्वज, वंशज, जनता, जनक, जननी, तनुज, तनुजा, अग्रज, अग्रजा, वगैरे शब्द घड

टीप: विश्व मराठी परिषदेच्या ब्लॉगवरील पोस्ट केलेल्या सर्व लेखक / कवींच्या साहित्यामधील विचार हे लेखकांचे स्वत:चे आहेत. त्यासंदर्भात विश्व मराठी परिषद सहमत असेलच असे नाही.
bottom of page