top of page

मुलगा आणिक मुलगीमुलगा आणिक मुलगी

हा भेद नसावा जीवनी

एक नाणे दोन बाजू

महत्व घ्या समजाऊनी

सूर्य अन् चंद्र हे दोन डोळे पृथ्वीचे

दिवस अन् रात्र आहेत दोन्ही ही महत्वाचे

समतोल असतो धरतीचा तो राहण्यास नभांतरी

एकही नसता सृष्टि जीवंत राहील का तरी ?


हवा आणि पाणी यात करतो आपण भेद का ?

कमतरता एकाची तरी भागवू शकतोच का ?


संस्कार आणि ऊच्च शिक्षण द्यावे दोघांसही

न कोणी कमी, न कोणी जास्त, वाटतील शिकल्यावरी


कवयित्री: सौ. शिवानी श्री. वकील (पुणे)

मो: 9765390096


87 views0 comments

Recent Posts

See All

'जात' म्हणजे काय?

जात म्हणजे जन्मत:च तुम्हाला जे जे मिळतं ते तुमचं 'जात' असतं. जात हा शब्द संस्कृत .. जन .. जा या धातूपासून आलेला आहे. जनन, जन्म, पूर्वज, वंशज, जनता, जनक, जननी, तनुज, तनुजा, अग्रज, अग्रजा, वगैरे शब्द घड

Comments


टीप: विश्व मराठी परिषदेच्या ब्लॉगवरील पोस्ट केलेल्या सर्व लेखक / कवींच्या साहित्यामधील विचार हे लेखकांचे स्वत:चे आहेत. त्यासंदर्भात विश्व मराठी परिषद सहमत असेलच असे नाही.
bottom of page