top of page

मास्क मस्करी ...मास्क सदा नाकावरती कोण ते कळेना

आपले कि परके असती हेहि आकळेना !!


अधिक चेहरा तो लपला चित्र की जुळेना

ओळखीतल्या चेहऱ्यांशी मेळही बसेना

"काढ की तू आत्ता " म्हणुनी हेहि सांगवेना !


बोलले कि काही जरीही स्पष्ट ते कळेना

शब्द आणि आवाजाची खूण ही कळेना

काय म्हणाले ते त्यांना पुन्हा सांगवेना !


काढण्याची सवलत येथे कुणासही नाही

भीती असे ज्याला त्याला योग्य ते हि नाही

" मी काढतो, तूही काढ " हे हि सांगवेना !


कुठे नेऊनि ठेवियले ... जग कुठे कशाला ?!

कोण विचारी ना कोणा , न माहितहि कोणा

कोण साधले की काय हेच आकळेना !अनिल अंकुलकर

Email.: anilankulkar@gmail.com


विश्व मराठी परिषदेच्या व्हॉट्सअ‍ॅप लिस्टमध्ये सामील व्हा - 7066251262 हा व्हॉट्सअ‍ॅप क्रमांक सेव्ह करुन त्यावर Join VMP असा मेसेज पाठवा

340 views1 comment

Recent Posts

See All

जात म्हणजे जन्मत:च तुम्हाला जे जे मिळतं ते तुमचं 'जात' असतं. जात हा शब्द संस्कृत .. जन .. जा या धातूपासून आलेला आहे. जनन, जन्म, पूर्वज, वंशज, जनता, जनक, जननी, तनुज, तनुजा, अग्रज, अग्रजा, वगैरे शब्द घड

टीप: विश्व मराठी परिषदेच्या ब्लॉगवरील पोस्ट केलेल्या सर्व लेखक / कवींच्या साहित्यामधील विचार हे लेखकांचे स्वत:चे आहेत. त्यासंदर्भात विश्व मराठी परिषद सहमत असेलच असे नाही.
bottom of page