मास्क मस्करी ...मास्क सदा नाकावरती कोण ते कळेना

आपले कि परके असती हेहि आकळेना !!


अधिक चेहरा तो लपला चित्र की जुळेना

ओळखीतल्या चेहऱ्यांशी मेळही बसेना

"काढ की तू आत्ता " म्हणुनी हेहि सांगवेना !


बोलले कि काही जरीही स्पष्ट ते कळेना

शब्द आणि आवाजाची खूण ही कळेना

काय म्हणाले ते त्यांना पुन्हा सांगवेना !


काढण्याची सवलत येथे कुणासही नाही

भीती असे ज्याला त्याला योग्य ते हि नाही

" मी काढतो, तूही काढ " हे हि सांगवेना !


कुठे नेऊनि ठेवियले ... जग कुठे कशाला ?!

कोण विचारी ना कोणा , न माहितहि कोणा

कोण साधले की काय हेच आकळेना !अनिल अंकुलकर

Email.: anilankulkar@gmail.com


विश्व मराठी परिषदेच्या व्हॉट्सअ‍ॅप लिस्टमध्ये सामील व्हा - 7066251262 हा व्हॉट्सअ‍ॅप क्रमांक सेव्ह करुन त्यावर Join VMP असा मेसेज पाठवा