क्षणाक्षणाला क्षण दु:खांचेक्षणाक्षणाला क्षण दु:खांचे 

जीवन म्हणजे रण दु:खांचे...


सुकून गेल्या जखमा हिरव्या 

तरी राहती व्रण दु:खांचे...


पसा पसा आनंद लाभला 

अता  वेचतो कण दु:खांचे...


दुरावलेले जवळी येण्या 

कारण ठरते पण दु:खांचे...


आनंदाचे उत्सव करतो

करु साजरे सण दु:खांचे...


असेल जर का जगायचे तर 

विसर "दिवाकर" क्षण दु:खांचे...


दिवाकर चौकेकर (गुजरात)

मो: 9723717047

ईमेल: choukekar.divakar@gmail.com

222 views0 comments

Recent Posts

See All
टीप: विश्व मराठी परिषदेच्या ब्लॉगवरील पोस्ट केलेल्या सर्व लेखक / कवींच्या साहित्यामधील विचार हे लेखकांचे स्वत:चे आहेत. त्यासंदर्भात विश्व मराठी परिषद सहमत असेलच असे नाही.