क्षणाक्षणाला क्षण दु:खांचेक्षणाक्षणाला क्षण दु:खांचे 

जीवन म्हणजे रण दु:खांचे...


सुकून गेल्या जखमा हिरव्या 

तरी राहती व्रण दु:खांचे...


पसा पसा आनंद लाभला 

अता  वेचतो कण दु:खांचे...


दुरावलेले जवळी येण्या 

कारण ठरते पण दु:खांचे...


आनंदाचे उत्सव करतो

करु साजरे सण दु:खांचे...


असेल जर का जगायचे तर 

विसर "दिवाकर" क्षण दु:खांचे...


दिवाकर चौकेकर (गुजरात)

मो: 9723717047

ईमेल: choukekar.divakar@gmail.com

230 views0 comments

Recent Posts

See All

जात म्हणजे जन्मत:च तुम्हाला जे जे मिळतं ते तुमचं 'जात' असतं. जात हा शब्द संस्कृत .. जन .. जा या धातूपासून आलेला आहे. जनन, जन्म, पूर्वज, वंशज, जनता, जनक, जननी, तनुज, तनुजा, अग्रज, अग्रजा, वगैरे शब्द घड

टीप: विश्व मराठी परिषदेच्या ब्लॉगवरील पोस्ट केलेल्या सर्व लेखक / कवींच्या साहित्यामधील विचार हे लेखकांचे स्वत:चे आहेत. त्यासंदर्भात विश्व मराठी परिषद सहमत असेलच असे नाही.