राजमाता जिजामाता

(कवयित्री: सुप्रिया लाड)

होती ती आई शिवबाची

होती स्त्री असामान्य कर्तृत्वाची

कणखर, समर्थ अन् धोरणी

खर् या अर्थाने ती जगत्जननी ।।१।।


स्वराज्य निर्माणात वाटा सिंहाचा

मराठा सरदार ‘पत्नी ते राजमाता’

प्रवास नव्हता सहज सोपा

स्वबळावर तिने सार्थ केला ।।२।।


शहाजी, शिवाजी, संभाजी

३ पिढ्यांना साथ मोलाची

अस्मिता जपली घराण्याची

शान राखली मराठी साम्राज्याची ।।३।।


घडवला स्वराज्य संस्थापक

घडवला सुराज्य संरक्षक

उत्तम मार्गदर्शक अन् प्रशासक

मातृत्व तिचे आहे प्रेरक ।।४।।


बहुगुणी ती आदर्श माता

आहे तिची अजरामर गाथा

ठायी तिच्या अलौकिक सहिष्णूता

तिच्या चरणी ठेवीते मी माथा ||५।।


सुप्रिया लाड, मुंबई

मो: 9619680177

ईमेल: supriya.rewadekar@gmail.com
140 views0 comments

Recent Posts

See All

जात म्हणजे जन्मत:च तुम्हाला जे जे मिळतं ते तुमचं 'जात' असतं. जात हा शब्द संस्कृत .. जन .. जा या धातूपासून आलेला आहे. जनन, जन्म, पूर्वज, वंशज, जनता, जनक, जननी, तनुज, तनुजा, अग्रज, अग्रजा, वगैरे शब्द घड

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते | पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशीश्यते || अर्थ :: (अेका धार्मिक पुस्तकात आढळला) ब्रम्ह पूर्ण आहे, भासमान निर्मितीही पूर्णच आहे, ब्रम्हापासून विश्वनिर्मित