top of page

गुरु कृपा (कविता)माझ्या मार्गदर्शक, गुरूंना गुरुपौर्णिमेनिमित्त नमस्कार!!!


वृत्त : आनंदकंद


संस्कार ज्ञान दृष्टी आधार गुरुकृपेने...!

येतो घड्यास सुंदर आकार गुरुकृपेने..!


सारा प्रवास होतो आतून हा निरंतर...

देतो दिशा विचारी...उद्धार गुरुकृपेने...!


काढून दोष सारे जपतात सद्गुणांना...

स्वप्नातली सुखेही साकार गुरुकृपेने...!


घेण्यास ती परीक्षा करती कठोर वाणी

शब्दास ये झळाळी अन धार गुरुकृपेने..!


देतो न राखता तो..झिजतो तुझ्याचसाठी

शिष्यास नाव मिळते... सत्कार गुरुकृपेने!


राहो कृपा सदाची लागो न गर्ववारा...

पेलून घे यशाचा हा भार गुरुकृपेने..!


जाणून पायरीला होवो विकास आता..

फिटु दे मनातला या अंधार गुरुकृपेने...!


स्वाती यादव, पुणे

१३-०७-२०२२.


मो: 9673998600


गुरुपौर्णिमा । गुरूवंदना


919 views0 comments

Recent Posts

See All

'जात' म्हणजे काय?

जात म्हणजे जन्मत:च तुम्हाला जे जे मिळतं ते तुमचं 'जात' असतं. जात हा शब्द संस्कृत .. जन .. जा या धातूपासून आलेला आहे. जनन, जन्म, पूर्वज, वंशज, जनता, जनक, जननी, तनुज, तनुजा, अग्रज, अग्रजा, वगैरे शब्द घड

पारंपारिक अध्यात्म आणि आधुनिक विज्ञान :: पूर्ण ब्रम्ह

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते | पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशीश्यते || अर्थ :: (अेका धार्मिक पुस्तकात आढळला) ब्रम्ह पूर्ण आहे, भासमान निर्मितीही पूर्णच आहे, ब्रम्हापासून विश्वनिर्मित

टीप: विश्व मराठी परिषदेच्या ब्लॉगवरील पोस्ट केलेल्या सर्व लेखक / कवींच्या साहित्यामधील विचार हे लेखकांचे स्वत:चे आहेत. त्यासंदर्भात विश्व मराठी परिषद सहमत असेलच असे नाही.
bottom of page