ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते मराठी साहित्यिक 

V S Khandekar.jpg

प्रमुख साहित्य संपदा : ययाति, हृदयाची हाक, कांचनमृग, उल्का, दोन मने, हिरवा चाफ़ा, दोन धृव, रिकामा देव्हारा, पहिले प्रेम, क्रौंचवध, जळलेला मोहर, पांढरे ढग, अमृतवेल, सुखाचा शोध,  अश्रू, सोनेरी स्वप्ने भंगलेली, एका पानाची कहाणी, मुखवटे इ.

ज्ञानपीठ पुरस्कार: १९७४

विष्णू सखाराम खांडेकर

(११ जानेवारी १८९८ – २ सप्टेंबर १९७६)

Kusumagraj.jpg

प्रमुख साहित्य संपदा : विशाखा, हिमरेषा, जीवनलहरी, जाईचा कुंज, समिधा, छंदोमयी,  कणा - ओळखलत का सर मला?, वादळवेल,  रसयात्रा, मुक्तायान, श्रावण, प्रवासी पक्षी, मेघदूत, स्वगत इ.

ज्ञानपीठ पुरस्कार: १९८७

‘कुसुमाग्रज’ - विष्णू वामन शिरवाडकर

(२७ फेब्रुवारी १९१२ – १० मार्च १९९९)

प्रमुख साहित्य संपदा : स्वेदगंगा, मृदगंध, धृपद, विरुपिका, जातक, संहिता, आदिमाया, राणीचा बाग, सश्याचे कान, परी गं परी, अमृतानुभव, स्पर्शाची पालवी, आकाशाचा अर्थ इ. 

ज्ञानपीठ पुरस्कार: २००३

विंदा करंदीकर

(२३ ऑगस्ट १९१८ – १४ मार्च २०१०)

प्रमुख साहित्य संपदा : हिंदू – जगण्याची समृद्ध अडगळ, कोसला, बिढार,  हूल, जरीला, 

झूल, मेलडी, देखणी, इ.

ज्ञानपीठ पुरस्कार: २०१४ 

भालचंद्र नेमाडे

(२७ मे १९३८)

शेअर करा - 

विश्व मराठी परिषद

# marathi
# marathibhasha
# marathikavita
संस्था:
६२२, जानकी रघुनाथ, पुलाची वाडी,
झेड ब्रिज जवळ, डेक्कन जिमखाना,
पुणे, महाराष्ट्र - ४११००४
मो: ७०३०४११५०६
सोशल:
  • Facebook Clean
  • YouTube - White Circle
WhatsApp.png
वेळ: सकाळी ११ ते सायं. ७ 

© Vishwa Marathi Parishad