संस्था / कंपनी मानद सभासद अर्ज 

(सुचना: नोंदणी अर्ज भरण्यापूर्वी आपल्या संस्थेचे नोंदणी पत्र स्कॅन / फोटो प्रत अपलोड करण्यासाठी तयार ठेवा. )

प्रक्रिया - १) सभासद अर्ज भरा  २) सभासद शुल्क भरा

संस्था सभासद नोंदणी अर्ज 
arrow&v
परिषदेच्या कार्यात आपण कसे सहभागी होऊ शकाल ? *
Upload File
Upload supported file (Max 2MB)

विश्व मराठी परिषद

संस्था:
६२२, जानकी रघुनाथ, पुलाची वाडी,
झेड ब्रिज जवळ, डेक्कन जिमखाना,
पुणे, महाराष्ट्र - ४११००४
मो: ७०३०४११५०६
सोशल:
  • Facebook Clean
  • YouTube - White Circle
WhatsApp.png
# marathi
# marathibhasha
# marathikavita
वेळ: सकाळी ११ ते सायं. ७ 

© Vishwa Marathi Parishad