Profile
Join date: Oct 20, 2020
About

मी साधना विद्यालय हडपसर, पुणे - २८ या शाळेत ग्रंथपाल म्हणून काम करीत असून पुणे जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा ग्रंथपाल संघ या शालेय ग्रंथापालांच्या संघटनेच्या अध्यक्षपदी कार्यरत आहे.

Pradip Bagal
More actions