Profile
Join date: May 11, 2021
About

- वन्दे मातरम् !

- स्वदेशी वापरा, आपल्या देशाला वाचवा !

- आपल्या भारतीय भाषांचा गर्व असू द्या, आपल्या भारतीय भाषांमध्येच बोलावे व लिखाण करावे...

- एम.ए., बी.एड्., एम.एड्.


संदीप भरतराव कुमठेकर