top of page

आयुष्य एक पतंग


आयुष्य असावं एका

पतंगा सारखं,

रंगीबेरंगी दिसणार,

स्वच्छंद हवेत उडणार,

पण

फिरकी देवाच्या हातात सोपवणार ...(१)

आपल्या ह्या पतंगाची

कणी मात्र देवच बांधतो,

आकाशी झेप घेण्यासाठी

हवेतही तोच उडवतो....(२)


किती उंच जावे

तेही तोच ठरवतो ,

आणखी किती काळ उडत राहावे त्याची तोच काळजी घेतो....(३)

कितीही हेलकावे घेतले तरीही

खाली पडण्याची

नसते त्याला भीती,

कारण त्याची मांजा - दोरी,

असते देवाच्या हाती....(४)


कधी दोरी तोडायची?

हे देवच जाणतो,

दोरी पतंगाची तुटल्यावर

त्याला स्वहस्ते झेलतो,

शांत - सुखी - समाधानी

त्याच्याच चरणांवर विसावतो....(५)


आयुष्य हे असच असावे

हेवे - दावे त्यात नसावे,

सेवा - भक्ती करता करता

त्याच्याच चरणी विलीन व्हावे...(६)


ज्योती सुनील पाटील

जोगेश्वरी मुंबई

मोबाईल नं.9820963832

ईमेल: pjyotiveera@gmail.com

1,516 views0 comments

Recent Posts

See All
टीप: विश्व मराठी परिषदेच्या ब्लॉगवरील पोस्ट केलेल्या सर्व लेखक / कवींच्या साहित्यामधील विचार हे लेखकांचे स्वत:चे आहेत. त्यासंदर्भात विश्व मराठी परिषद सहमत असेलच असे नाही.
bottom of page