आई आईच असलेली


एका स्त्रीच्या असण्याने जगात

एक गोष्ट उजागर झाली!

जगासमोर तीच सर्वश्रेष्ठ

हि भूमिका समोर आली!

न थकता , न थांबता आनंदाने

कुठेही उपकाराची भावना नसलेली!

अहंपणा अन कंटाळा कुठलाच नाही

ती सुखी घराची किल्ली असलेली!

घरची ती प्रशासकीय अधिकारी

वेळ पडता डॉक्टर,टीचर,कोन्सिलर असलेली!

घराची गृहमंत्री, वित्त मंत्री ती

थोडक्यात घराचा आधारस्तंभ असलेली!

बघाना जगाची रीतच आहे न्यारी

जून्या काळापासून चालत असलेली!

कुठे न लिहीलेले नियमच आहेत

काळ बदलला तरी "आई" आईचं असलेली!


कपिल राऊत (कवी)

मु. पो. अल्लीपुर जिल्हा वर्धा

Email : kapilraut1234@gmail.com

429 views0 comments

Recent Posts

See All

जात म्हणजे जन्मत:च तुम्हाला जे जे मिळतं ते तुमचं 'जात' असतं. जात हा शब्द संस्कृत .. जन .. जा या धातूपासून आलेला आहे. जनन, जन्म, पूर्वज, वंशज, जनता, जनक, जननी, तनुज, तनुजा, अग्रज, अग्रजा, वगैरे शब्द घड

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते | पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशीश्यते || अर्थ :: (अेका धार्मिक पुस्तकात आढळला) ब्रम्ह पूर्ण आहे, भासमान निर्मितीही पूर्णच आहे, ब्रम्हापासून विश्वनिर्मित

टीप: विश्व मराठी परिषदेच्या ब्लॉगवरील पोस्ट केलेल्या सर्व लेखक / कवींच्या साहित्यामधील विचार हे लेखकांचे स्वत:चे आहेत. त्यासंदर्भात विश्व मराठी परिषद सहमत असेलच असे नाही.