top of page

आई आईच असलेली


एका स्त्रीच्या असण्याने जगात

एक गोष्ट उजागर झाली!


जगासमोर तीच सर्वश्रेष्ठ

हि भूमिका समोर आली!


न थकता , न थांबता आनंदाने

कुठेही उपकाराची भावना नसलेली!


अहंपणा अन कंटाळा कुठलाच नाही

ती सुखी घराची किल्ली असलेली!


घरची ती प्रशासकीय अधिकारी

वेळ पडता डॉक्टर,टीचर,कोन्सिलर असलेली!


घराची गृहमंत्री, वित्त मंत्री ती

थोडक्यात घराचा आधारस्तंभ असलेली!


बघाना जगाची रीतच आहे न्यारी

जून्या काळापासून चालत असलेली!


कुठे न लिहीलेले नियमच आहेत

काळ बदलला तरी "आई" आईचं असलेली!


कपिल राऊत (कवी)

मु. पो. अल्लीपुर जिल्हा वर्धा

Email : kapilraut1234@gmail.com

433 views0 comments

Comments


टीप: विश्व मराठी परिषदेच्या ब्लॉगवरील पोस्ट केलेल्या सर्व लेखक / कवींच्या साहित्यामधील विचार हे लेखकांचे स्वत:चे आहेत. त्यासंदर्भात विश्व मराठी परिषद सहमत असेलच असे नाही.
bottom of page