भारताबाहेरील युवा मानद आजीव सभासद अर्ज 

(सुचना: नोंदणी अर्ज भरण्यापूर्वी आपल्या फोटोची आणि ओळखपत्राची स्कॅन / फोटो प्रत अपलोड करण्यासाठी तयार ठेवा. )

विश्व मराठी परिषद

# marathi
# marathibhasha
# marathikavita
संस्था:
६२२, जानकी रघुनाथ, पुलाची वाडी,
झेड ब्रिज जवळ, डेक्कन जिमखाना,
पुणे, महाराष्ट्र - ४११००४
मो: ७०३०४११५०६
सोशल:
  • Facebook Clean
  • YouTube - White Circle
WhatsApp.png
वेळ: सकाळी ११ ते सायं. ७ 

© Vishwa Marathi Parishad